Kontakt

Zadzwoń: 663 224 559

poniedziałek - piątek 10:00-18:00

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Współpracując z Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge” powstały webinary, gdzie możesz nas zobaczyć i poznać:

Współpracujemy z organizacją PREPARE ENRICH (www.prepare-enrich.com), która od 40 lat zajmuje się rozwijaniem narzędzi służących do pracy z parami.

Jesteśmy przedszkolonymi facylitatorami i używamy ich narzędzi do pracy nad Waszym związkiem.

Współpraca

 • DOBRE RELACJE  - Zwracamy uwagę aby między nami panowały dobre, zdrowe, autentyczne relacje w oparciu o wspólne wartości i zaufanie. Chcemy współpracować z innymi organizacjami i podmiotami o ile tyko jest to możliwe.
 • CHRZEŚCIJAŃSKI ŚWIATOPOGLĄD  - Działany w oparciu o chrześcijański światopogląd i chrześcijańską wizję małżeństwa.
 • ROZWÓJ - Sami ciągle się uczymy i rozwijamy oraz zachęcamy do tego osoby, z którymi pracujemy.
 • PRZEMIANA - Naszymi działaniami na innych.
 • EFEKTYWNOŚĆ - Wybieramy sposoby działania, które przynoszą najlepsze rezultaty w stosunku do poniesionych nakładów.
 • JAKOŚĆ - Dążymy do profesjonalizmu w działaniach i jak najlepszej  jakości oferowanych usług.

Nasze wartości

 1. Organizacja i wspieranie edukacji, nauki, oświaty, wychowania i kultury fizycznej i sportu dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 2. Szeroko pojęta edukacja społeczna na tematy dotyczące tworzenia i rozwijania zdrowych relacji międzyludzkich oraz zdrowego trybu życia.
 3. Działalność profilaktyczna dotycząca patologii społecznych.
 4. Działalność poradnicza i terapeutyczną dotycząca wszystkich spraw związanych z życiem człowieka a w szczególności życia małżeńskiego, rodzinnego i rozwoju osobistego.
 5. Propagowanie i wspieranie rozwoju osobistego oraz duchowego człowieka w oparciu o wartości chrześcijańskie i wzorce biblijne.
 6. Wspieranie osób w przełamywaniu barier i ograniczeń wewnętrznych człowieka oraz pokonywaniu codziennych trudności życiowych.
 7. Organizacja i wspieranie turystyki, łączenie różnych form wypoczynku oraz aktywności fizycznej z rozwojem osobistym i duchowym.
 8. Zrzeszanie ludzi dobrej woli, którzy pragną realizować cele statutowe Fundacji.
 9. Wspieranie i propagowanie działalności artystycznej.
 10. Wspieranie pomocą finansową i rzeczową członków Fundacji oraz osoby potrzebujące.
 11. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej wśród pracowników oraz pracodawców.
 12. Angażowanie się na rzecz ekologii, szczególnie ochronę przyrody i zwierząt.
 13. Promocja i organizacja wolontariatu.
 14. Działalność charytatywna i dobroczynna.
 15. Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna.
 16. Ochrona praw człowieka.
 17. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 18. Ochrona i promocja zdrowia oraz opieki społecznej.
 19. Promocja kultury i sztuki.

 

Pełna treść statutu Fundacji SOULIGHT.

Nasze cele:

Naszą misją jest pomagać innym budować autentyczne, bliskie i zdrowe relacje oraz związki.

Misja

Fundacja SOULIGHT została zarejestrowana w marcu 2021, ale osoby tworzące fundację mają duże doświadczenie, jeśli chodzi o pracę w obrębie relacji małżeńskich.

Pary trenerskie, które prowadzą grupy warsztatowe są w związkach małżeńskich o różnym stażu. Doświadczeni w pracy z małżeństwami i narzeczonymi. Sami intencjonalnie pracują nad budowaniem własnych dobrych związków i doszkalają się w tej dziedzinie by móc pomagać innym. Trenerzy ciągle poszukują i testują nowe narzędzia i kursy pomocne w pracy z małżeństwami.

Duże doświadczenie

Numer konta:

Nest Bank 38 1870 1045 2078 1070 7402 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Darowizna na cele statutowe”.

ul. Dąbrówki 15 m.17

92-413 Łódź

NIP 7282850893

KRS 0000887126

REGON 388352184

tel. 663-224-559

kontakt@soulight.pl

Fundacja SOULIGHT

O nas